Trang chủ   |   Nguồn truy cập mở   |   THƯ VIỆN SỐ   |   TÀI NGUYÊN SỐ DSPACE
 


Tra cứu trực tuyến
Những điều cần biết
Đề nghị mua sách
Tài liệu nghiệp vụ
 
 

Hình ảnh hoạt động


Giới thiệu sách

Xung đột xã hội một số vấn đề lí luận và thực tiễn ở Việt Nam

Tác giả: Võ Khánh Vinh

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

Nội dung:

 Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã đem lại nhiều thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá, giáo dục. Tuy nhiên, đến nay nước ta chưa thoát khỏi ngưỡng của sự nghèo khổ, tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, tỷ lệ thất nghiệp còn cao, nhiều vấn đề phức tạp còn nảy sinh... Trong khi đó một số cơ chế, chính sách phát triển kinh tế còn có những bất cập, việc triển khai thực hiện còn chưa đồng bộ... đây là một trong những nguyên nhân sinh ra xung đột xã hội...

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:
Chương 1: Lịch sử và lý luận về xung đột xã hội
Chương 2: Thực tiễn về xung đột xã hội ở Việt Nam
Chương 3: Quan điểm và giải pháp về phòng ngừa, giải quyết xung đột xã hội ở nước ta hiện nay.
Xung đột xã hội là vấn đề mới mẻ. Việc xác định rõ nguyên nhân và mối quan hệ phức tạp giữa các nguyên nhân sinh ra xung đột xã hội là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng và sử dụng các giải pháp phòng ngừa và giải quyết xung đột.
 
 Số ĐKCB Vb51116-Vb51120

 

Sách khác

Structural geology: The mechanics of deforming metamorphic rocks
Structural geology: The mechanics...
Subseafloor Biosphere Linked to Hydrothermal Systems
Subseafloor Biosphere Linked to...
Mining and Selling Radium and Uranium
...
The History Handbook, 2nd Edition
The History Handbook, 2nd Edition
Sources of European History: Since 1900
Sources of European History: Since...
Địa lý Du lịch Việt Nam
Địa lý Du lịch Việt Nam
[1]  2  3  4  5  Trang sau  Trang cuối

Tin mới nhất

Quảng cáo
Thư viện số
Tài nguyên số Dspace
Facebook thư viện
Tìm kiếm tài liệu trực tuyến
co so du lieu cục khcnqg