Trang chủ   |   Nguồn truy cập mở   |   THƯ VIỆN SỐ   |   TÀI NGUYÊN SỐ DSPACE
 


Tra cứu trực tuyến
Những điều cần biết
Đề nghị mua sách
Tài liệu nghiệp vụ
 
 

Hình ảnh hoạt động


TẠP CHÍ KHOA HỌC » Tạp chí KH&CN Trường Đại Học Khoa Học Huế

Ngày cập nhật: 23/08/2016, 22:21:49 GMT+7
Tập 3, Số 2 Tạp chí KH&CN Trường Đại học Khoa học Huế

 

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN SAN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Tập/Volume 3

Số/Number 2 (2015)

  Tổng biên tập: PGS.TS Hoàng Văn Hiển

  Phó Tổng biên tập: PGS.TS Hà Văn Hành, PGS.TS Hồ Thế Hà

  Thư ký tòa soạn: PGS.TS Nguyễn Văn Hợp

 MỤC LỤC

1

Đậu Tuấn Ngọc

Giải    phức cảm Oedipe    Médée từ   thuyết phân tâm học ...

1

Toàn văn

2

Nguyễn Thành

Phê  bình  phân  tâm  học    Việt  Nam  -   nhìn  từ phương diện thực hành …

11

Toàn văn

3

Đỗ Thu Thủy

 

Không gian nghệ thuật trong tiểu thuyết  Giả Bình Ao....

21

Toàn văn

4

Hoàng Văn Hiển,

Lê Nam Trung Hiếu

Tác động của chiến tranh Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế Hàn Quốc (1965 - 1971) .....

31

Toàn văn

5

Bùi Thị Tân,

Ngô Đức Lập

Chính sách thuế dưới thời các Chúa Nguyễn (1558 - 1777)

45

Toàn văn

6

Trần Thị Tâm

Chính sách của Trung Quốc với vấn đề thống nhất

bán đảo Triều Tiên trong và sau thời kỳ chiến tranh lạnh

57

Toàn văn

 

7

Hồ Minh Đồng

Tiên đoán của Hồ Chí Minh về vấn đề Đông

Dương và Thái Bình Dương trong thế giới đương đại ....

67

Toàn văn

8

Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Hoàng Tuệ Anh

Hiện tượng học – quy chế triết học của  văn học hiện sinh và phương cách đọc đáo mô tả nội tâm nhân vật …..

75

Toàn văn

9

Nguyễn Minh Hiền,

Đặng Nữ Hoàng Quyên

Biện chứng về  q uyền con ngư i trong tư   tưởng H Chí Minh ...

85

Toàn văn

10

Nguyễn Thị Thanh Huyền,

Nguyễn Thị Hoài Xuân

Cuộc đấu tranh của công nhân hỏa xa miền Nam những n m đầu sau hiệp định Genève ....

91

Toàn văn

11

Lê Bình Phương Luân

Phật giáo Huế thời chúa Nguyễn …

97

Toàn văn

12

Phan Thị Nhuần

Cách mạng tháng Tám 1945 – kết quả của ba cuộc tổng diễ n tập: 1930 - 1931; 1936 - 1939; 1939 – 1945 …

105

Toàn văn

13

Nguyễn Việt Phương

Sự hình thành tư tưởng triết học nữ uyền phương Tây hiện đại nhìn từ góc độ lịch sử - xã hội ....

113

Toàn văn

14

Hoàng Ngọc Vĩnh,

Hoàng Trần Như Ngọc

Nho giáo, một trong những cội nguồn v ăn hóa phương Đông của tư tưởng Hồ Chí Minh ....

121

Toàn văn

15

Trần Thị Phương Nhung

Nâng cao vai trò của Đài  Phát  thanh    Truyền hình Thừa Thiên Huế trong công tác bảo  tồn  và phát huy di sản v n hóa phi vật thể của  Huế....

129

Toàn văn


Số lần xem: 588
Trang trước  |   Đầu trang  |   In trang |   Gửi cho bạn bè

 Các tin khác
Tập 3, Số 1 Tạp chí KH&CN Trường Đại học Khoa học Huế
Tập 2, số 2 Tạp chí KH&CN Trường Đại học Khoa học Huế
Tập 2, số 1 Tạp chí KH&CN Trường Đại học Khoa học Huế
Tập 1, số 2 Tạp chí KH&CN Trường Đại học Khoa học Huế
Tập 1, số 1 Tạp chí KH&CN Trường Đại học Khoa học Huế


Tin mới nhất

Quảng cáo
Thư viện số
Tài nguyên số Dspace
Facebook thư viện
Tìm kiếm tài liệu trực tuyến
co so du lieu cục khcnqg