Trang chủ   |   Nguồn truy cập mở   |   THƯ VIỆN SỐ   |   TÀI NGUYÊN SỐ DSPACE
 


Tra cứu trực tuyến
Những điều cần biết
Đề nghị mua sách
Tài liệu nghiệp vụ
 
 

Hình ảnh hoạt động


Tín chỉ - học liệu » Vật lý học

Ngày cập nhật: 30/03/2016, 05:22:33 GMT+7
Vật lý học

HỌC LIỆU THEO KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH VẬT LÝ HỌC

 

    Ghi chú: Sinh viên click vào từng tên học phần để tham khảo tài liệu

 

Số

TT

MÃ HỌC PHẦN

HỌC PHẦN

A

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

I

Các học phần lý luận chính trị

1

CTR1012

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

CTR1013

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

3

CTR1022

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

CTR1033

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

II

Khoa học tự nhiên 

5

HOA1013

Hóa đại cương

6

TOA1072

Đại số tuyến tính và hình giải tích

7

TOA1082

Phép tính vi tích phân hàm một biến

8

TOA1092

Phép tính vi tích phân hàm nhiều biến

9

VLY1032

Thực hành vật lý đại cương 1

10

MTR1022

Giáo dục môi trường đại cương

11

VLY1042

Thực hành vật lý đại cương 2

12

TIN1013

Tin học đại cương

III

Ngoại ngữ không chuyên

 

 

Tiếng Anh bậc 3/6 (B1)

Tiếng Anh bậc 2/6 (A2) dành cho sinh viên thuộc đối tượng dân tộc ít người

IV

GDTC

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

V

GDQP

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

B

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊNNGHIỆP

VI

Kiến thức cơ sở của khối ngành

 

Học phần bắt buộc

13

VLY2013

Cơ học

14

VLY2023

Nhiệt học

15

VLY2033

Điện từ học

16

VLY2043

Quang học

17

VLY2082

Điện kỹ thuật

18

VLY2063

Phương pháp toán lý 1

19

VLY2073

Phương pháp tính

20

VLY2083

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

21

TOA2022

Xác suất thống kê

22

VLY2093

Vật lý điện tử

 

Học phần tự chọn

23

VLY2012

Kỹ thuật đo lường các đại lượng không điện

24

VLY2072

Lịch sử vật lý

VII

Kiến thức cơ sở của ngành

 

Học phần bắt buộc

25

VLY3012

Thực tập điện kỹ thuật

26

VLY3013

Cơ lý thuyết

27

VLY3113

Phương pháp toán lý 2

28

VLY3022

Thực tập vật lý điện tử

29

VLY3023

Điện động lực học

30

VLY3063

Vật lý chất rắn

31

VLY3083

Vật lý laser

32

VLY3103

Cơ học lượng tử 1

33

VLY3043

Vật lý thống kê

34

VLY3093

Vật lý bán dẫn

35

VLY3112

Thực hành Vật lý cơ sở

36

VLY3123

Kỹ thuật lập trình và phép nối máy tính

 

Học phần tự chọn

37

VLY3122

Thông tin cáp quang

38

VLY3132

Điện tử ứng dụng

VIII

Kiến thức chuyên ngành

39

VLY4012

Cơ học lượng tử 2

40

VLY4132

Phương pháp nghiên cứu chất rắn

41

VLY4152

Tính chất quang của vật rắn

42

VLY4192

Vật liệu điện môi

43

VLY4202

Cấu trúc phổ nguyên tử

44

VLY4232

Vật lý phát quang

45

VLY4262

Các phương pháp phân tích quang phổ

46

VLY4332

Vật lý tính toán

C

THỰC TẬP, KIẾN TẬP

47

VLY4372

Thực tập chuyên đề 

48

VLY4421

Thực tập tốt nghiệp

D

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP HOẶC TÍCH LŨY TC

49

VLY4388

Khoá luận tốt nghiệp (KLTN)

50

Các học phần thay thế KLTN

51

VLY4052

Công nghệ nano

52

VLY4122

Vật liệu học

53

VLY4172

Kỹ thuật siêu âm

54

VLY4222

Quang phổ Laser

55

VLY4342

Vật lý hệ thấp chiều

56

VLY4412

Linh kiện quang điện tử

 

 

TỔNG CỘNG: 56


Số lần xem: 1446
Trang trước  |   Đầu trang  |   In trang |   Gửi cho bạn bè


Tin mới nhất

Quảng cáo
Thư viện số
Tài nguyên số Dspace
Facebook thư viện
Tìm kiếm tài liệu trực tuyến
co so du lieu cục khcnqg