Trang chủ   |   Nguồn truy cập mở   |   THƯ VIỆN SỐ   |   TÀI NGUYÊN SỐ DSPACE
 


Tra cứu trực tuyến
Những điều cần biết
Đề nghị mua sách
Tài liệu nghiệp vụ
 
 

Hình ảnh hoạt động


Tín chỉ - học liệu » Địa lý tự nhiên

Ngày cập nhật: 30/03/2016, 22:40:58 GMT+7
Địa lý tự nhiên

HỌC LIỆU THEO KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

 

   Ghi chú:  Sinh viên click vào từng tên học phần để tham khảo tài liệu

STT

MÃ HỌC PHẦN

HỌC PHẦN

A

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

I

Các học phần lý luận chính trị

1

CTR1012

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

CTR1013

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

3

CTR1022

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

CTR1033

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

II

Khoa học tự nhiên

5

HOA1013

Hóa học đại cương

6

SIN1012

Sinh học đại cương

7

TIN1013

Tin học đại cương

8

TOA1072

Đại số tuyến tính và hình học giải tích

9

VLY1012

Vật lý đại cương 1

10

TOA1082

Phép tính vi và tích phân hàm một biến

11

VLY1023

Vật lý đại cương 2

12

VLY1031

Thực hành vật lý đại cương

13

TOA1092

Phép tính vi và tích phân hàm nhiều biến

14

TOA2022

Xác suất thống kê

III

Khoa học xã hội và nhân văn

15

DLY1022

Dân số học và phát triển

16

LUA1012

Pháp luật Việt Nam đại cương

17

TLH1012

Tâm lý học đại cương

18

XXH1012

Xã hội học đại cương

IV

Ngoại ngữ không chuyên

 

 

Tiếng Anh bậc 3/6 (B1)

Tiếng Anh bậc 2/6 (A2) dành cho sinh viên thuộc đối tượng dân tộc ít người.

V

GDTC

Giáo dục thể chất

VI

GDQP

Giáo dục quốc phòng

B

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

VII

Kiến thức cơ sở của khối ngành

 

Học phần bắt buộc

19

DCH2022

Địa chất đại cương

20

DCH2012

Trắc địa đại cương

21

HOA2022

Hóa học phân tích

22

HOA2021

Thực hành hóa phân tích

 

Học phần tự chọn

23

DLY2022

Anh văn chuyên ngành

24

HOA2012

Hóa học hữu cơ

25

HOA2152

Hóa lý

VIII

Kiến thức cơ sở của ngành

 

Học phần bắt buộc

26

DLY3013

Cơ sở địa lý tự  nhiên

27

DLY1032

Khí tượng - khí hậu đại cương

28

DLY3012

Thủy văn đại cương

29

DLY3042

Địa mạo đại cương

30

DLY3052

Cơ sở thổ nhưỡng và địa lý thổ nhưỡng

31

DLY3062

Bản đồ đại cương

32

MTR3012

Cơ sở khoa học môi trường

33

SIN3012

Địa sinh vật đại cương

34

DLY3011

Thực hành phân tích đất

35

DLY3072

Địa lý tự nhiên Việt Nam

36

DLY3082

Địa lý tự nhiên các lục địa

37

DLY3092

Cơ sở địa lý nhân văn

38

DLY3102

Địa lý Kinh tế - Xã hội Việt Nam

39

DLY3112

Sinh thái học và mô hình kinh tế sinh thái

40

DLY3122

Hệ thống thông tin địa lý

41

DLY3182

Thiết kế và biên tập bản đồ

42

DLY3023

Phân vùng cảnh quan và cảnh quan ứng dụng

43

DLY3033

Phương pháp nghiên cứu và đánh giá trong địa lý

44

DLY3142

Cơ sở địa chính

45

DLY3152

Cơ sở viễm thám

46

DLY3172

Bản đồ chuyên đề

47

DLY4061

Niên luận

 

Học phần tự chọn

48

DLY3162

Quy hoạch sử dụng đất

49

DLY3192

Địa lý đô thị và công nghiệp

50

DLY3212

Địa lý Kinh tế - Xã hội thế giới

IX

Kiến thức chuyên ngành

IX.1

Địa lý tài nguyên và môi trường

 

Học phần bắt buộc

51

DLY4012

Sử dụng hợp lý tài nguyên TN và bảo vệ môi trường

52

DLY4022

Quản lý môi trường

53

DLY4042

Xử lý chất thải

54

DLY4052

Địa lý du lịch

55

DLY4062

Thoái hóa và ô nhiễm môi trường đất

56

MTR4322

Đánh giá tác động môi trường

 

Học phần tự chọn

57

DLY4072

Kinh tế môi trường

58

HOA4452

Hóa môi trường nước

59

QTM3012

Quy hoạch và bảo vệ môi trường

60

QTM3122

Quản lý tổng hợp lưu vực sông

61

QTM3132

Mô hình hóa quản lý tài nguyên và môi trường

IX.2

Bản đồ - viễn thám

 

Học phần bắt buộc

62

DLY4082

GIS và Viễn thám ứng dụng

63

DLY4092

Đo vẽ bản đồ địa chính

64

DLY4102

Bản đồ địa hình

65

DLY4112

Giải đoán và điều vẽ ảnh

66

DLY4132

Trắc địa ảnh

67

DLY4152

Bản đồ đất và bản đồ hiện trạng sử dụng đất

 

Học phần tự chọn

68

DLY4122

Toán bản đồ

69

DLY4162

Công nghệ GPS

70

TRD3022

Bản đồ số và độ chính xác bản đồ

71

TRD3112

Máy trắc địa và đo đạc điện tử

72

TRD3142

Hệ thống thông tin đất đai (LIS)


Số lần xem: 1276
Trang trước  |   Đầu trang  |   In trang |   Gửi cho bạn bè


Tin mới nhất

Quảng cáo
Thư viện số
Tài nguyên số Dspace
Facebook thư viện
Tìm kiếm tài liệu trực tuyến
co so du lieu cục khcnqg