Trang chủ   |   Nguồn truy cập mở   |   THƯ VIỆN SỐ   |   TÀI NGUYÊN SỐ DSPACE
 


Tra cứu trực tuyến
Những điều cần biết
Đề nghị mua sách
Tài liệu nghiệp vụ
 
 

Hình ảnh hoạt động


Tín chỉ - học liệu » Kiến trúc

Ngày cập nhật: 30/03/2016, 20:53:43 GMT+7
Kiến trúc

 HỌC LIỆU THEO KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH KIẾN TRÚC


Ghi chú:  Sinh viên click vào từng tên học phần để tham khảo tài liệu

 

SỐ

TT

MÃ HỌC PHẦN

HỌC PHẦN

A

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

I

Các học phần lý luận chính trị

1

CTR1012

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

CTR1013

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2

3

CTR1022

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

CTR1033

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

II

Khoa học tự nhiên

 

Học phần bắt buộc

5

KTR1013

Hình học hoạ hình 1

6

TIN1023

Tin học đại cương

7

TOA1072

Đại số tuyến tính và hình học giải tích

8

KTR1022

Hình học họa hình 2

9

TOA3032

Cơ học lý thuyết

 

Học phần tự chọn

10

TOA1082

Phép tính vi tích phân hàm một biến

11

TOA2022

Xác suất thống kê

III

Khoa học xã hội và nhân văn

 

Học phần bắt buộc

12

KTR1021

Kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm

13

LIS1022

Văn hoá Việt nam đại cương

 

Học phần tự chọn

14

VAN1012

Mỹ học đại cương

15

XHH1012

Xã hội học đại cương

IV

Ngoại ngữ không chuyên

 

 

Tiếng Anh bậc 3/6 (B1)

Tiếng Anh bậc 2/6 (A2) dành cho sinh viên thuộc đối tượng dân tộc ít người

 

Mỹ thuật 

 

Học phần bắt buộc

16

MTH2012

Mỹ thuật 1

17

MTH2022

Mỹ thuật 2

 

Học phần tự chọn

18

MTH2033

Mỹ thuật 3

19

MTH2043

Mỹ thuật 4

VI

Giáo dục thể chất 

VII

Giáo dục quốc phòng 

B

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

VIII

Kiến thức cơ sở của khối ngành

 

Học phần bắt buộc

20

KTR2012

Vật liệu xây dựng

21

KTR2022

Sức bền vật liệu

22

KTR2052

Cơ học kết cấu

23

KTR2043

Bê tông

24

KTR2093

Kết cấu thép

25

KTR2013

Môi trường và kỹ thuật đô thị

26

KTR2063

Thi công công trình

 

Học phần tự chọn_Nhóm 1

27

KTR2062

Tin học ứng dụng

28

KTR2072

Anh văn chuyên ngành

 

Học phần tự chọn_Nhóm 2

29

KTR2102

Kinh tế xây dựng

30

LUA2062

Luật xây dựng

IX

Kiến thức cơ sở của ngành

 

Học phần bắt buộc

31

KTR3023

Phương pháp thể hiện kiến trúc

32

KTR3013

Phương pháp sáng tác kiến trúc

33

KTR3032

Vẽ ghi

34

KTR3053

Cấu tạo kiến trúc công trình

35

KTR3062

Kiến trúc nhà ở

36

KTR3072

Kiến trúc nhà công cộng

37

KTR3082

Kiến trúc nhà công nghiệp

38

KTR3012

Lịch sử kiến trúc thế giới 1

39

KTR3092

Nội, ngoại thất kiến trúc

40

KTR3012

Lịch sử kiến trúc thế giới 2

41

KTR3103

Qui hoạch xây dựng và phát triển đô thị

42

KTR3042

Lịch sử kiến trúc Việt Nam

 

Học phần tự chọn_Nhóm 1

43

KTR3193

Vật lý kiến trúc

44

KTR3203

Thiết bị kỹ thuật kiến trúc công trình

 

Học phần tự chọn_Nhóm 2

45

KTR3232

Bảo tồn kiến trúc công trình

46

KTR3242

Phân tích cảnh quan

X

Kiến thức chuyên ngành

 

Học phần bắt buộc

47

KTR3113

Đồ án kiến trúc nhà công cộng quy mô nhỏ

48

KTR3123

Đồ án kiến trúc nhà ở quy mô nhỏ

49

KTR4021

Đồ án thiết kế nhanh 1

50

KTR3133

Đồ án Kiến trúc nhà công cộng quy mô trung bình 1

51

KTR4013

Đồ án Kiến trúc nhà công cộng quy mô trung bình 2

52

KTR3144

Đồ án Kiến trúc nhà ở cao tầng và khách sạn

53

KTR3154

Đồ án Kiến trúc nhà công nghiệp

54

KTR4011

Đồ án nội ngoại thất

55

KTR4014

Đồ án KT nhà công cộng không gian lớn có khán giả

56

KTR4031

Đồ án thiết kế nhanh 2

57

KTR3174

Đồ án Qui hoạch đô thị

58

KTR4023

Đồ án thiết kế đô thị

59

KTR3185

Đồ án kiến trúc công trình tổ hợp đa chức năng

 

Học phần tự chọn

60

KTR3273

Đồ án Bảo tồn kiến trúc

61

KTR3283

Đồ án kiến trúc cảnh quan

XI

Kiến thức bổ trợ

62

KTR5021

Phương pháp nghiên cứu và đề tài luận văn

63

KTR5022

Chuyên đề kiến trúc

 

THỰC TẬP, KIẾN TẬP

64

KTR3011

Thực tế tổng hợp

65

KTR3292

Thực tập nghề nghiệp

66

KTR3302

Thực tập cuối khoá

 

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

67

KTR3319

Đồ án tốt nghiệp


Số lần xem: 1297
Trang trước  |   Đầu trang  |   In trang |   Gửi cho bạn bè


Tin mới nhất

Quảng cáo
Thư viện số
Tài nguyên số Dspace
Facebook thư viện
Tìm kiếm tài liệu trực tuyến
co so du lieu cục khcnqg