Trang chủ   |   Nguồn truy cập mở   |   THƯ VIỆN SỐ   |   TÀI NGUYÊN SỐ DSPACE
 


Tra cứu trực tuyến
Những điều cần biết
Đề nghị mua sách
Tài liệu nghiệp vụ
 
 

Hình ảnh hoạt động


Tín chỉ - học liệu » Ngôn ngữ học

Ngày cập nhật: 30/03/2016, 03:23:52 GMT+7
Ngôn ngữ học

 

HỌC LIỆU THEO KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC

 

   Ghi chú:  Sinh viên click vào từng tên học phần để tham khảo tài liệu

 

SỐ

TT

MÃ HỌC PHẦN

HỌC PHẦN

A

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

I

Các học phần lý luận chính trị

1

CTR1012

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1

2

CTR1013

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2

3

CTR1022

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

CTR1033

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

II

Khoa học tự nhiên

5

TIN1023

Tin học đại cương

6

MTR1022

Giáo dục môi trường đại cương

7

TOA1122

Thống kê xã hội học

III

Khoa học xã hội và nhân văn

8

CTR1052

Lôgic học

9

VAN1012

Mỹ học đại cương

10

XHH1012

Xã hội học đại cương

11

LIS1022

Văn hoá Việt Nam đại cương

12

LUA1012

Pháp luật Việt Nam đại cương

13

NNH1012

Cơ sở ngôn ngữ học

IV

Ngoại ngữ không chuyên

 

 

Tiếng Anh bậc 3/6 (B1)

Tiếng Anh bậc 2/6 (A2) dành cho sinh viên thuộc đối tượng dân tộc ít người.

V

GDTC

Giáo dục thể chất

VI

GDQP

Giáo dục quốc phòng

B

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

VII

Kiến thức cơ sở của khối ngành

 

Học phần bắt buộc

14

HAN2013

Hán văn căn bản

15

BAO2012

Truyền thông đại chúng

16

NNH2042

Ngữ âm học tiếng Việt

17

NNH2082

Từ vựng học tiếng Việt

18

VAN2012

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

19

HAN2032

Văn tuyển Hán văn

20

NNH2032

Ngữ pháp học tiếng Việt

21

HAN2022

Chữ Nôm

22

NNH2012

Ký hiệu học

23

NNH2092

Phong cách học tiếng Việt

 

Học phần tự chọn

24

NNH3152

Địa danh học

25

VAN3172

Tư tưởng phương Đông với Văn học Việt Nam

VIII

Kiến thức cơ sở của ngành

 

Học phần bắt buộc

26

NNH3012

Lý thuyết ngôn ngữ học văn  bản

27

NNH3032

Loại hình học ngôn ngữ

28

NNH3022

Ngữ dụng học

29

NNH3042

Ngôn ngữ học xã hội

30

NNH3062

Logic-ngữ nghĩa

31

NNH3072

Ngữ pháp chức năng

32

NNH3052

Ngôn ngữ học đối chiếu

33

NNH3092

Lược sử Việt ngữ học

34

NNH3112

Từ điển học

35

NNH3122

Các ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam

 

Học phần tự chọn

36

BAO2092

Thể loại báo chí

37

NNH3142

Chuẩn ngôn ngữ và chuẩn hoá ngôn ngữ

38

NNH4032

Ngôn ngữ văn chương

39

VAN4032

Thi pháp học

IX

Kiến thức chuyên ngành

 

Học phần bắt buộc

40

NNH4022

Phương ngữ học tiếng Việt

41

NNH4012

Các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ

42

NNH4062

Âm vị học

 

Học phần tự chọn

43

HAN4112

Từ chương học Hán Nôm

44

NNH3132

Ngôn ngữ học thống kê

45

NNH4042

Ngôn ngữ báo chí

46

NNH4052

Ngôn ngữ hành chính - sự vụ

47

NNH4072

Ngôn ngữ học trong biên tập và xuất bản

X

Kiến thức bổ trợ

 

Học phần bắt buộc

48

VAN2032

Văn học dân gian Việt Nam

49

VAN3042

Văn học Việt Nam từ giữa thế kỷ X đến giữa thế kỷ XVIII

50

VAN3012

Lý luận văn học

51

VAN3052

Văn học Việt Nam từ giữa thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ XIX

52

VAN5122

Văn học phương Đông

53

VAN3063

Văn học Việt Nam 1900 - 1945

54

VAN5132

Văn học phương Tây

55

VAN3072

Văn học Việt Nam 1945 - 1975

 

Học phần tự chọn

56

VAN4082

Tư tưởng phương Tây với văn học Việt Nam

57

VAN5012

Ảnh hưởng tư tưởng Nho, Phật, Lão trong văn học Việt Nam

 

 


Số lần xem: 1242
Trang trước  |   Đầu trang  |   In trang |   Gửi cho bạn bè


Tin mới nhất

Quảng cáo
Thư viện số
Tài nguyên số Dspace
Facebook thư viện
Tìm kiếm tài liệu trực tuyến
co so du lieu cục khcnqg