Trang chủ   |   Nguồn truy cập mở   |   THƯ VIỆN SỐ   |   TÀI NGUYÊN SỐ DSPACE
 


Tra cứu trực tuyến
Những điều cần biết
Đề nghị mua sách
Tài liệu nghiệp vụ
 
 

Hình ảnh hoạt động


Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

 

  Trung tâm Thông tin - Thư viện
SĐT: 054.3822440 - 054.3832447
Email: thuviendhkh@gmail.com
    CN. Nguyễn Thị Thu Hà
- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm
- Chức vụ kiêm nhiệm: Bí thư Chi bộ
- SĐT: 054.3832447; DĐ: 0905.604165
- Email: thuhanguyen.tvkh@gmail.com
    CN. Trần Thị Khánh
- Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm
- Chức vụ kiêm nhiệm: Chủ tịch Công đoàn bộ phận
- SĐT: 054.3832447; DĐ: 0936142246
- Email: khanh1964@gmail.com
  1. Tổ Lưu hành
    CN. Võ Hoàng Lan
- Chức vụ: Tổ trưởng
- Chức vụ kiêm nhiệm: Ủy viên Ban chấp hành công đoàn; Phó bí thư chi bộ
- DĐ: 0905066858
- Email: hoanglanvotvkh@gmail.com
    CN. Trần Thanh Quang
- Chức vụ kiêm nhiệm: Tổ trưởng công đoàn
- DĐ: 0985159611
- Email: tranthanhquang102@gmail.com
    ThS. Nguyễn Thị Trang
DĐ: 01684118009
Email: trangnguyentvkh@gmail.com


    CN. Hoàng Thị Mỹ Hà
DĐ: 01694768155
Email: myhatvkh@gmail.com


    CN. Lê Thị Tường Vi
DĐ: 0934744120
Email: tuongvile91@gmail.com
  2. Tổ Bổ sung - Phân loại - Biên mục
    CN. Trần Thị Diễm Chi
Chức vụ: Tổ trưởng
DĐ: 0972343534
Email: diemchitran.love@gmail.com
    CN. Hoàng Phú
Chức vụ kiêm nhiệm: Tổ trưởng công đoàn.
DĐ: 0978526282
Email: hoangphukh@gmail.com
    CN. Bùi Thị Thanh Nhãn
DĐ: 0974982779
Email: longanbui1905@gmail.com
    Nguyễn Hiếu Hạnh
DĐ: 0905005880
Email: hieuhanh22889@gmail.com
  3. Tổ Thông tin - Tư liệu
    CN. Nguyễn Thanh Sỹ
Chức vụ: Tổ trưởng
Chức vụ kiêm nhiệm: Bí thư Chi đoàn CBPB ; Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn trường.
DĐ: 0974604522
Email: thanhsytv@gmail.com
    CN. Ngô Thị Nga
Chức vụ kiêm nhiệm: Tổ trưởng nữ công
DĐ: 0955449155
Email: ngothinga@gmail.com