hidden
Hình bìa
Loại tài liệu:
Book
Tác giả:
Nguyễn Gia Định
Đề mục:
Toán học rời rạc
Nhà xuất bản:
Huế: Nxb. ĐHKH - Huế, 2004.
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Liên kết:
http://lib.husc.edu.vn/DigitalDocument/Detail?treeId=-1&currentTreeId=1694&fileId=88608&display=icon&isNode=0
Lượt xem:
17
Lượt tải:
0

Nội dung

Thuật toán: Bài toán đếm; Đồ thị; Đồ thị Euler và Đồ thị Hamilton; Một số bài toán tối ưu trên đồ thị; Đồ thị phẳng và tô màu đồ thị; Đại số Boole. 

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
61. Nguyễn Gia Định. Giáo trình Toán rời rạc. Nxb. ĐHKH - Huế, 2004..pdf 5783138 Kb XemTải