hidden
Hình bìa
Loại tài liệu:
Book
Tác giả:
T.Venkatesh
Đề mục:
Ngành công nghệ thông tin
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
eng
Liên kết:
http://lib.husc.edu.vn/DigitalDocument/Detail?treeId=-1&currentTreeId=1694&fileId=88917&display=icon&isNode=0
Lượt xem:
0
Lượt tải:
0

Nội dung

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
1. An analytical approach to optical burst switched networks, Springer, 2010.pdf 3160364 Kb XemTải