hidden
Hình bìa
Loại tài liệu:
Book
Tác giả:
Jeffrey D.Ullman
Đề mục:
Ngành công nghệ thông tin
Nhà xuất bản:
Hà Nội: Nxb. Thống Kê, 2000
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Liên kết:
http://lib.husc.edu.vn/DigitalDocument/Detail?treeId=-1&currentTreeId=1694&fileId=88915&display=icon&isNode=0
Lượt xem:
0
Lượt tải:
0

Nội dung

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
2. Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu và cơ sở tri thức t3.pdf 4552902 Kb XemTải