hidden
Hình bìa
Loại tài liệu:
Book
Tác giả:
Jason P.Jue
Đề mục:
Ngành công nghệ thông tin
Nhà xuất bản:
Springer; 2005th edition
Ngày xuất bản:
2005
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
eng
Liên kết:
http://lib.husc.edu.vn/DigitalDocument/Detail?treeId=-1&currentTreeId=1694&fileId=88919&display=icon&isNode=0
Lượt xem:
0
Lượt tải:
0

Nội dung

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
3. Optical Burst Switched Networks, Springer, 2005.pdf 5452979 Kb XemTải