hidden
Hình bìa
Loại tài liệu:
Book
Tác giả:
Hà huy Khoái
Đề mục:
Tham khảo ngành công nghệ thông tin
Nhà xuất bản:
Hà Nội, 1998
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Liên kết:
http://lib.husc.edu.vn/DigitalDocument/Detail?treeId=-1&currentTreeId=1694&fileId=88921&display=icon&isNode=0
Lượt xem:
1
Lượt tải:
0

Nội dung

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
5. Số học Thuật toán_Cơ sở lý thuyết và Tính toán thực hành.pdf 958423 Kb XemTải