hidden
Hình bìa
Loại tài liệu:
Book
Tác giả:
Martin Fowler
Đề mục:
Tham khảo ngành công nghệ thông tin
Nhà xuất bản:
Addison-Wesley Professional; 3rd edition
Ngày xuất bản:
2003
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
eng
Liên kết:
http://lib.husc.edu.vn/DigitalDocument/Detail?treeId=-1&currentTreeId=1694&fileId=88922&display=icon&isNode=0
Lượt xem:
1
Lượt tải:
0

Nội dung

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
6. UML Distilled_A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language. Third Edition.pdf 7744571 Kb XemTải