hidden
Hình bìa
Loại tài liệu:
Book
Tác giả:
Lê Ngọc Hùng
Đề mục:
Xã hội học
Nhà xuất bản:
Đại học quốc gia Hà Nội
Tác giả phụ:
Nguyễn Ngọc Huy
Ngày xuất bản:
2010
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
0
Lượt tải:
0

Nội dung

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
Xã hội học về lãnh đạo, quản lý.pdf 7659376 Kb XemTải