hidden
Hình bìa
Loại tài liệu:
Book
Tác giả:
Đỗ Hữu Châu
Đề mục:
Ngôn ngữ học
Nhà xuất bản:
Huế: Đại học Huế, 2007
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
0
Lượt tải:
0

Nội dung

Khái quát về ngữ dụng học; Chiếu vật và chỉ xuất; Hành động ngôn ngữ; Lý thuyết hội thoại; Ý nghĩa hàm ẩn và ý nghĩa tường minh.

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
Giao trinh gian yeu ve ngu dung hoc phan 1.pdf 243380 Kb XemTải
Giao trinh gian yeu ve ngu dung hoc phan 2.pdf 672025 Kb XemTải