hidden
Hình bìa
Loại tài liệu:
Book
Tác giả:
Bùi Mạnh Hùng
Đề mục:
Ngôn ngữ học
Nhà xuất bản:
Hà Nội: Nxb. Giáo dục, 2008
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
0
Lượt tải:
0

Nội dung

Ngôn ngữ học đối chiếu: Những nét tổng quát; Phạm vi ứng dụng của ngôn ngữ học đối chiếu; Cơ sở của việc nghiên cứu đối chiếu của ngôn ngữ; Các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ; Các bình diện nghiên cứu đối chiếu.

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
Ngon ngu hoc doi chieu 03.pdf 17749909 Kb XemTải
Ngon ngu hoc doi chieu 02.pdf 31364855 Kb XemTải
Ngon ngu hoc doi chieu 07.pdf 12982894 Kb XemTải
Ngon ngu hoc doi chieu 04.pdf 22272325 Kb XemTải
Ngon ngu hoc doi chieu 06.pdf 8258609 Kb XemTải
Ngon ngu hoc doi chieu 05.pdf 24111824 Kb XemTải
Ngon ngu hoc doi chieu 01.pdf 13143431 Kb XemTải