hidden
Hình bìa
Loại tài liệu:
Book
Tác giả:
Jean Marie Brébec
Đề mục:
Vật lý
Nhà xuất bản:
Hà Nội: Nxb. Giáo dục, 2006
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
0
Lượt tải:
0

Nội dung

Sóng ánh sáng; Đại cương về giao thoa trong quang học; Giao thoa do chia mặt sóng; Nhiễu xạ của sóng ánh sáng; Giáo trình thực tập: máy quang phổ cách tử.

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
Quang hoc song.pdf 8370874 Kb XemTải