hidden
Hình bìa
Loại tài liệu:
Book
Tác giả:
Nguyễn Hoài Sơn, chủ biên
Đề mục:
Vật lý
Nhà xuất bản:
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Đại học Quốc gia, 2008
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
0
Lượt tải:
0

Nội dung

Phân tích phần tử hữu hạn cho bài toán hai chiều; Phần tử ánh xạ; Phân tích vật rắn đàn hồi; Các vật rắn tròn xoay; Bài toán ba chiều; Bài toán phụ thuộc thời gian.

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
Ung dung phuong phap phan tu huu han trong tinh toan ky thuat phan 1.pdf 6768376 Kb XemTải
Ung dung phuong phap phan tu huu han trong tinh toan ky thuat phan 2.pdf 11499459 Kb XemTải