hidden
Hình bìa
Loại tài liệu:
Book
Tác giả:
Patricia S. Daniels
Đề mục:
Nghiên cứu lịch sử
Nhà xuất bản:
Hà Nội: Nxb. Từ điển bách khoa,
Tác giả phụ:
Nguyễn Hiếu Nghĩa, dịch
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
4
Lượt tải:
0

Nội dung

Thế giới cổ đại: Thời tiền sử - năm 500 TCN; Thế giới cổ đại: 550 TCN - 700; Tổng quan thế giới: 550TCN - 700; Kỷ nguyên tín ngưỡng: 50 - 1500; Thực dân thuộc địa hóa tân thế giới: 1455 - 1857

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
Luoc su the gioi phan 2.pdf 48193004 Kb XemTải
Luoc su the gioi phan 1.pdf 26136461 Kb XemTải