hidden
Hình bìa
Loại tài liệu:
Book
Tác giả:
Phạm Văn Sơn
Đề mục:
Nghiên cứu lịch sử
Nhà xuất bản:
Sài Gòn, 1962
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
4
Lượt tải:
0

Nội dung

Triều Tự Đực (1847 - 1883); Pháp đánh chiếm ba tỉnh miền Đông Nam - kỳ; Pháp gây sự ở Bắc kỳ.

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
Viet su tan bien (quyen 5 Viet Nam khang Phap su) phan 1.pdf 24294609 Kb XemTải
Viet su tan bien (quyen 5 Viet Nam khang Phap su) phan 2.pdf 39689806 Kb XemTải