hidden

Dấu tích văn hóa Huế

  • 19/05/2020
  • 11

Tác giả: Bùi Minh Đức

Nhà xuất bản: Thuận Hóa

Năm xuất bản: 2010

Nội dung:

Huế đã là một cái "nôi văn hóa" lâu đời, trải qua nhiều năm tháng và đã trải qua nhiều triều đại lịch sử. Nghiên cứu văn hóa Huế để biết rỏ về con người xứ huế là một điều quan trọng trong "văn hóa học xứ ta". Ngoài ra, nước Việt Nam ta trong thời kỳ đổi mới, đang trên đường tiếp xúc với thế giới bên ngoài qua quá trình toàn cầu hóa hiện nay vì thế sự hiểu biết về văn hóa Huế cũng trở nên rất quan trọng. Trong môi trường sống mới, qua sự liên hệ với cộng đồng các nước khác, vấn đề bảo tồn văn hóa của xứ sở đã trở nên một vấn đề tối quan trong. Chúng ta phải biết rỏ văn hóa xứ ta, hiểu rỏ văn hóa xứ người để có thể so sánh các nét văn hóa đó với nhau... Lời tác giả
Bạn đọc có thể mượn tài liệu tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường ĐHKH Huế
Ký hiệu: Vv21450 -Vv21453

  • Thư viện

Mới nhất

Tại buổi lễ, nhà trường đã bố trí để Cẩm Vân được nhận bằng đầu tiên sau các nghi lễ và khen thưởng. Do đôi chân bị khuyết tật, Cẩm Vân được anh trai Nguyễn Thọ Nhân bế lên sân khấu. Trong khi đó, các thầy cô giáo và bố của em đã đứng sẵn để cùng trao bằng, tặng hoa, chúc mừng em với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi trước tiếng vỗ tay của cả hội trường.