hidden

Thông báo về việc sử dụng Thư viện số của sinh viên Khóa 41

  • 19/05/2020
  • 376
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Trung tâm Thông tin - thư viện đã tạo tài khoản Thư viện số (http://husc.tailieu.vn/) cho các bạn sinh viên khóa K41. Để đọc và tải lài liệu phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu của mình các bạn đăng nhập vào tài khoản như sau:

Tên đăng nhập: Mã thẻ thư viện

Mật khẩu: Mã thẻ thư viện

Xin trân trọng thông báo!

  • Thư viện