hidden

Thư viện số - Chỉ mục và tìm kiếm

  • 19/05/2020
  • 26

Tác giả: Đỗ Quang Vinh

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Nội dung:

Trước nhu cầu nghiên cứu Thư viện số bắt đầu từ khi vạch định chiến lược phát triển thông tin – thư viện cho đến năm 2010 – 2020, trước xu thế của sự chuyển hướng toàn cầu sang xã hội thông tin. Vì vậy, việc biên soạn cuốn sách chuyên khảo về Thư viện số là một nhu cầu thực sự cần thiết.

Ngày nay, Công nghệ Thông tin và Truyền thông ICT ngày càng được ứng dụng rộng rãi vào tất cả lĩnh vực xã hội nói chung và ngành thư viện nói riêng. Hiện nay, Thư viện số dữ liệu là một trong những hướng nghiên cứu chính về công nghệ thông tin và truyền thông trên thế giới. Thư viện số trở nên quan trọng về mặt quốc gia và quốc tế là do sự bùng nổ thông tin theo hàm mũ trên Web. Ở Việt Nam, nhu cầu nghiên cứu Thư viện số bắt đầu từ khi vạch định chiến lược phát triển thông tin – thư viện cho đến năm 2010 – 2020, trước xu thế của sự chuyển hướng toàn cầu sang xã hội thông tin. Vì vậy, việc biên soạn cuốn sách chuyên khảo về Thư viện số là một nhu cầu thực sự cần thiết.         

 Cuốn sách gồm:

Chương I: Tổng quan về thư viện số

Chương II: Mô hình hình thức cho thư viện số

Chương III: Chỉ mục tài liệu văn bản

Chương IV: Tìm kiếm thông tin

Chương V: Giải thuật xây dựng chỉ mục tệp đảo


Tác giả:

Đỗ Quang Vinh

Nhà XB:

ĐH Quốc Gia HN

Năm XB:

2009

Ngôn ngữ:

Việt

Số trang:

221

Loại bìa:   

Mềm

Đặng Hơn
  • Thư viện