hidden

Tuyển Tập Công Trình Nghiên Cứu Bảo Quản Lâm Sản (1986 – 2006)

  • 19/05/2020
  • 23

Tác giả: Viện Khoa Học Lâm Nghiệp Việt Nam

Nhà xuất bản: Thống kê

Năm xuất bản: 2006

Nội dung:

Trong điều kiện của một đất nước nhiệt đới, hệ sinh vật nói chung và sinh vật gây hại lâm sản nói riêng phát triển mạnh mẽ nên hầu hết các loại gỗ rừng trồng mọc nhanh nếu không được xử lý bảo quản thích hợp sẽ nhanh chóng bị sâu nấm xâm nhập gây hại, làm giảm sút nghiêm trọng phẩm chất. Từ đó phòng nghiên cứu Bảo quản lâm sản đã tập trung hơn vào đối tượng nghiên cứu gỗ trồng rừng với các để tài như: Nghiên cứu bổ sung về sinh vật gây hại lâm sản chủ yếu ở Việt Nam và các biện pháp phòng trừ; Nghiên cứu tạo thuốc bảo quản lâm sản theo hướng an toàn với môi trường; Nghiên cứu các giải pháp công nghệ xử lý bảo quản gỗ rừng trồng, tre, nứa, song mây để làm cột cọc ngoài trời, dùng trong xây dựng, sản xuất ván nhân tạo, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ…Từ những kết quả đạt được trong nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất trong 20 năm qua (1986-2006) phòng nghiên cứu Bảo quản lâm sản của Viện Khoa học Lâm nghiệp đã được tập hợp in ấn trong cuốn sách này.

  • Thư viện