Trung tâm thông tin Thư viện Đại học Khoa học Huế
24/11/2017 04:44:16

Hội nghị cán bộ viên chức Trung tâm Thông tin - Thư viện năm học 2017 - 2018

 Thực hiện công văn số 303/LT ĐHKH - CĐ của Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, chiều ngày 23 tháng 11 năm 2017 Trung tâm Thông tin – Thư viện tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2017 – 2018. Đến tham dự và chỉ đạo hội nghị có Ths. Lê Duy Sơn, Chủ tịch Công Đoàn trường, Ths. Hoàng Lê Thúy Nga, UVTV Công Đoàn trường, cùng toàn thể cán bộ viên chức và hợp đồng lao động của Trung tâm. Tại Hội nghị cô Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm đã trình bày báo cáo tổng kết công tác năm học 2016 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm học mới 2017 – 2018.

Cô Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm trình bày báo cáo tổng kết và phương hướng

Cô Võ Hoàng Lan, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm  báo cáo tài chính 

Ths. Lê Duy Sơn, Chủ tịch Công Đoàn Trường phát biểu chỉ đạo

Hội nghị diễn ra hết sức nghiêm túc, dân chủ, cởi mở, với tinh thần ý thức trách nhiệm cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động của đơn vị đã tích cực sôi nổi đóng góp ý kiến vào các báo cáo tổng kết, xây dựng kế hoạch công tác, các chỉ tiêu thi đua, biện pháp thực hiện cho mọi hoạt động của Trung tâm. Với sự nhất trí các chỉ tiêu thi đua và sự phấn đấu của mỗi cá nhân, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, viên chức tin tưởng rằng năm học 2017 - 2018 sẽ dành được nhiều thắng lợi và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà nghị quyết Hội nghị đã đề ra.Tại Hội nghị tất cả cán bộ Trung tâm đều tham gia ký cam kết thi đua xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn "An ninh trật tự" năm 2018 và "Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018. Bầu đoàn đại biểu đi dự Hội nghị cán bộ viên chức của trường năm học 2017 - 2018.

[ In trang ]    [ Đóng lại ]