Trung tâm thông tin Thư viện Đại học Khoa học Huế
19/04/2018 05:07:29

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức Hội sách và văn hóa đọc năm 2018

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4 và ngày sách và bản quyền thế giới 23/4, từ ngày 18/4/2018 đến ngày 20/4/2018 Trung tâm Thông tin - Thư viện phối hớp với Công ty cổ phần Việt C&C tổ chức Hôi sách và văn hóa đọc năm 2018 với chủ đề "Sách - tri thức kiến tạo tương lai". Hội sách nhằm tôn vinh giá trị của sách và góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong sinh viên. Hội sách bên cạnh việc giới thiệu đến sinh viên nhiều sách hay mà Trung tâm còn trưng bày giới thiệu các giáo trình và sách chuyên khảo do giảng viên Nhà trường xuất bản. 

Gian trưng bày sách giảng viên

Gian trưng bày sách giảng viên

Sinh viên và giảng viên đến tham dự hội sách 

[ In trang ]    [ Đóng lại ]