hidden

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023

  • 04/04/2023
  • 165
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Căn cứ Kế hoạch số 339/KH-BTTTT ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên toàn quốc;

Căn cứ Công văn số 85/KH-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa hiên Huế về Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhà trường xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 tại Trường Đại học Khoa học với những nội dung sau: 


I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

- Khuyến khích phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể cán bộ, giảng viên và học sinh - sinh viên toàn trường. Từ đó, nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo của Nhà trường trong giai đoạn đất nước đổi mới và hội nhập;

- Nhằm nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên và xây dựng thói quen đọc sách, góp phần xây dựng văn hóa đọc trong học sinh, sinh viên;

- Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để sinh viên có điều kiện giao lưu học hỏi, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt là nâng cao hiệu quả các phương pháp tự học;

- Tạo ra một không gian, không khí trí tuệ và bổ ích từ đó thúc đẩy phong trào đọc sách trong Nhà trường.

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH

1. Về thời gian và địa điểm

1.1. Thời gian Các hoạt động diễn ra từ ngày 01/4/2023 đến ngày 21/4/2023

1.2. Địa điểm Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, TP. Huế.

2. Các hoạt động của chương trình

2.1. Tổ chức Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Sách với Bác Hồ ”

- Thông qua hình ảnh đọc sách của Bác Hồ được thể hiện một cách sáng tạo qua tranh, từ đó lan tỏa niềm đam mê đọc sách, thúc đẩy phong trào đọc sách đến học sinh, sinh viên.

- Thể lệ cuộc thi cụ thể (có thông báo kèm theo).

- Các tác phẩm dự thi được trưng bày trước tiền sảnh Thư viện từ ngày 19/4/2023 đến hết ngày 27/4/2023. 

2.2. Sinh viên giao lưu diễn giả với chủ đề “Sách cho tôi, cho bạn”

- Giúp sinh viên hiểu được giá trị của việc đọc sách và làm thế nào để đọc sách có hiệu quả trong học tập và nghiên cứu khoa học.

2.3. Hưởng ứng và phát động cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2023 cho sinh viên, học sinh trong toàn trường.

- Phát động sinh viên tham gia cuộc thi và hướng dẫn sinh viên viết bài tham dự cuộc thi một cách có hiệu quả.

2.4. Tuyên dương và tặng sách cho các bạn sinh viên tích cực đến thư viện

- Tuyên dương và tặng sách nhằm tạo động lực cho các bạn học sinh, sinh viên lan tỏa văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

2.5. Ra mắt và giới thiệu Tủ sách Huế theo Đề án Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế

- Giới thiêu một số sách viết về Huế có tai Trung tâm Thông tin - Thư viện.

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC

- Kinh phí tổ chức được Hiệu trưởng phê duyệt theo kế hoạch hàng năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác truyền thông

- Chương trình được thông tin đến bạn đọc qua các kênh, như: công văn, bảng tin, website và trên các trang mạng xã hội;

- Hệ thống băng rôn, maket về chương trình được trang trí trong khuôn viên trường và địa điểm tổ chức;

2. Phòng Tổ chức và Hành chính

- Chuẩn bị bảng điện tử “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023.

3. Các đơn vị, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên

- Các Khoa, Trường THPT Chuyên, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên nhà Trường quán triệt học sinh, sinh viên tham gia Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Sách với Bác Hồ ” và tham gia tích cực các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023.

- Mỗi Khoa phải có ít nhất một bài tham dự Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Sách với Bác Hồ ”.

4. Trung tâm Thông tin - Thư viện

-  Trung tâm Thông tin - Thư viện làm đầu mối tham mưu Ban Giám hiệu xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 tại Trường, dự trù kinh phí các hoạt động;

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam;

- Tuyên truyền, phổ biến Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4 và Đề án phát triển văn hóa đọc đến năm 2020 và đinh hướng đến năm 2030. 

HIỆU TRƯỞNG                                  

     (Đã ký)                                         

Võ Thanh Tùng                                   

  • Thư viện