hidden

Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu trực tuyến

  • 03/11/2023
  • 1543
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN                 

* Đối với tài liệu giấy

1. Tìm kiếm đơn giản

Bước 1: Chọn mục "Tra cứu trực tuyến" sau đó chon “Tra cứu sách giấy”ở thanh menu.
Bước 2: Chọn điều kiện tìm kiếm ở => Nhập từ khóa => Chọn nút tìm kiếmBước 3: Hệ thống sẽ trả kết quả tìm kiếm. Từ danh sách bạn hãy chọn tài liệu mà bạn cần tìm.Thông tin chi tiết tài liệu bao gồm những thông tin quan trọng như thông tin vị trí lưu trữ, mã số, ký hiệu xếp giá ...2. Tìm kiếm nâng cao

 

Bước 1: Chọn điều kiện tìm kiếm và nhập từ khóa vào ô tìm kiếm sau đó chọn từ liên kết (AND, OR hay NOT, NEAR) để mở rộng hay giới hạn phạm vi tìm kiếm.

Bước 2: Nhập từ khóa tìm kiếm vào ô tìm kiếm thứ hai

Bước 3: Nhấn nút "tìm kiếm" nhận kết quả như sau


* Ý nghĩa của các từ liên kết:

AND: Thu hẹp phạm vi tìm kiếm.

NOT: Giới hạn phạm vi tìm kiếm.

OR: Mở rộng phạm vi tìm kiếm

 

* Đối với tài liệu số

Các bước tìm kiếm tài liệu tương tự với tài liệu giấy


  • Thư viện