hidden

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH NĂM 2023, HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM 21/4 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ.

  • 17/04/2023
  • 369
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe
1. Thời gian và địa điểm
Thời gian: 8 giờ ngày 20/4/2023
2. Địa điểm: Phòng Hội thảo KH2, Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, TP. Huế.
3. Nội dung chương trình
- Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023
- Trao giải và trưng bày Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Sách với Bác Hồ"
- Tuyên dương và tặng sách cho các bạn sinh viên tích cực đến thư viện
- Ra mắt và giới thiệu Tủ sách Huế theo Đề án Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế .
- Sinh viên giao lưu diễn giả TS. Lê Vũ Trường Giang, Nhà văn, Giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học với chủ đề “Sách cho tôi, cho bạn”.
- Hưởng ứng và phát động cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2023 cho sinh viên, học sinh trong toàn trường.
---------------------------------------------------
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ
SÁNG TẠO - NHÂN VĂN - THÍCH ỨNG
Địa chỉ : 77 Nguyễn Huệ, TP. Huế
Fanpage: Đại học Khoa học Huế - https://www.facebook.com/husc.edu.vn/
Có thể là hình ảnh về 1 người và áp phích

  • Thư viện