hidden

Hội nghị viên chức và người lao động Trung tâm Thông tin - Thư viện năm học 2022 - 2023

  • 28/11/2022
  • 171
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

 Thực hiện công văn số 1047/HDLT ĐHKH - CĐ của Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, chiều ngày 22 tháng 11 năm 2022, Trung tâm Thông tin – Thư viện tiến hành tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022 - 2023. Đến tham dự và chỉ đạo hội nghị có TS. Phan Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng, Ths. Nguyễn Minh Cần, Phó chủ tịch Công đoàn Trường, cùng toàn thể cán bộ viên chức và hợp đồng lao động của Trung tâm. Tại Hội nghị Thầy Nguyễn Thnh Sỹ, Giám đốc Trung tâm đã trình bày báo cáo tổng kết công tác năm học 2021 – 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm học mới 2022 – 2023.

Hội nghị diễn ra hết sức nghiêm túc, dân chủ, cởi mở, với tinh thần ý thức trách nhiệm cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động của đơn vị đã tích cực sôi nổi đóng góp ý kiến vào các báo cáo tổng kết, xây dựng kế hoạch công tác, các chỉ tiêu thi đua, biện pháp thực hiện cho mọi hoạt động của Trung tâm. Với sự nhất trí các chỉ tiêu thi đua và sự phấn đấu của mỗi cá nhân, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, viên chức tin tưởng rằng năm học 2022 - 2023 sẽ dành được nhiều thắng lợi và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà nghị quyết Hội nghị đã đề ra.Tại Hội nghị tất cả cán bộ Trung tâm đều tham gia ký cam kết thi đua xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn "An ninh trật tự" và "Bảo vệ bí mật nhà nước và bầu đoàn đại biểu đi dự Hội nghị cán bộ viên chức của Trường năm học 2022 - 2023.

Thầy Nguyễn Thanh Sỹ, Giám đốc trình bày báo cáo tại Hội nghị 

TS. Phan Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng tham dự và chỉ đạo Hội nghị
  • Thư viện