hidden

Hướng dẫn gia hạn tài liệu trực tuyến

  • 27/01/2021
  • 492
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

HƯỚNG DẪN GIA HẠN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN 

BƯỚC 1:  Truy cập vào website của Trung tâm http://lib.husc.edu.vn/   sau đó Click chọn mục "Thông tin đọc giải"


BƯỚC 2: Đăng nhập mã thẻ thư viện vào ô " Tài khoản thẻ" và "Mật Khẩu" sau đó chọn "Đăng nhập"BƯỚC 3: Click vào mục "Đang mượn" để biết thông tin tài liệu mình đang mượn, số lượng, thời gian mượn và thời gian trả tài liệu.BƯỚC 4: Click vào mục "Gia hạn" là hoàn thành các bước gia hạn tài liệu trực tuyến.


LƯU Ý KHI GIA HẠN TRỰC TUYẾN:

- Tài liệu đã quá hạn thời gian cho mượn thì hệ thống sẽ không cho gia hạn trực tuyến

- Thời gian gia hạn tài liệu được tính từ lúc gia hạn đến ngày theo quy định

- Trường hợp không đăng nhập được thì liên hệ Trung tâm để được giải quyết.