hidden

Tăng cường trí thông minh trong thư viện kỹ thuật số

  • 01/07/2022
  • 82
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Thông báo tham gia bài dự thi về các chủ đề đa dạng liên quan đến thư viện số và các lĩnh vực liên quan của Hội nghị quốc tế lần thứ 24 về Thư viện số Châu Á - Thái Bình Dương (ICADL 2022)


 Hội nghị Quốc tế về Thư viện Kỹ thuật số Châu Á - Thái Bình Dương (ICADL), bắt đầu tại Hồng Kông vào năm 1998 và trong những năm qua, đã đi đến nhiều quốc gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, được biết đến như một hội nghị thư viện số quan trọng. Cùng với JCDL và TPDL, ICADL được tổ chức hàng năm với tư cách là một trong ba địa điểm hàng đầu giúp kết nối các cộng đồng thư viện số, khoa học máy tính và thư viện và khoa học thông tin.

       ICADL năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm 2022 tại Hà Nội, Việt Nam (múi giờ Hà Nội), như một hội nghị trực tiếp tại chỗ nhưng cho phép những người không thể tham dự trình bày bài báo của mình và tham gia các phiên họp trực tuyến. ICADL2022 sẽ được tổ chức cùng với Chương Châu Á - Thái Bình Dương của iSchools (AP-iSchools). Một hội nghị chuyên đề nghiên cứu sinh cũng sẽ được tổ chức với Chi hội Châu Á - Thái Bình Dương của iSchools (AP-iSchools) và các cộng đồng A-LIEP.

       Trong vài năm qua, chúng ta đã chứng kiến những tiến bộ nhanh chóng của Trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là trong tìm kiếm ngữ nghĩa học, đề xuất cá nhân hóa, hiểu và tạo văn bản, hình ảnh, video và tài liệu, cùng với thư viện tăng cường, vũ trụ ảo, IoT, Blockchain và Phân tích dữ liệu lớn. Với những tiến bộ này, nhiều ứng dụng mang tính đổi mới dần trở nên khả thi và Thư viện Kỹ thuật số có thể đóng những vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, ứng dụng và thực hành theo hướng đi này. Do đó, chủ đề của ICADL 2022 là "Tăng cường trí thông minh trong thư viện kỹ thuật số". ICADL 2022 sẽ tạo cơ hội cho các nhà nghiên cứu không chỉ từ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương mà còn trên toàn thế giới cùng nhau trao đổi và thảo luận về các ý tưởng của họ trên các lĩnh vực khác nhau nhằm đạt được một môi trường thông tin số đổi mới.

       Biên bản lưu của ICADL 2022 sẽ được Springer xuất bản dưới dạng tập LNCS, được Scopus lập chỉ mục. Năm nay, chúng tôi có các loại đệ trình sau: bài nghiên cứu toàn văn, bài nghiên cứu ngắn, bài thực hành, cũng như bài báo demo / áp phích.

       Chúng tôi kêu gọi các bài dự thi về các chủ đề đa dạng liên quan đến thư viện số và các lĩnh vực liên quan, nhưng không giới hạn, bao gồm:

Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu & Ứng dụng

Thông tin Văn hóa, Nhân văn Kỹ thuật số & Phân tích Dữ liệu Học thuật

Các vấn đề về Tin học-Xã hội và Công nghệ-Xã hội trong Thư viện Kỹ thuật số

Chi tiết các chủ đề, vui lòng tham khảo tại https://icadl.net/icadl2022/.

Tất cả các bài dự thi phải bằng tiếng Anh và được gửi dưới dạng PDF.

Các bài báo phải tuân theo các nguyên tắc của Quy trình Khoa học Máy tính Springer (https://www.springer.com/.../conference-proceedings...).

Tất cả các bài báo phải được gửi qua hệ thống nộp bài EasyChair của hội nghị (https://easychair.org/conferences/?conf=icadl2022).

Quá trình đánh giá là mù đơn (tác giả sẽ không biết những người đánh giá). Ít nhất 3 thành viên của Hội đồng Chương trình sẽ xem xét mỗi bài nộp. Việc đánh giá đối với các bài nộp báo cáo thực hành sẽ ít tập trung hơn vào tính mới lạ, mà tập trung nhiều hơn vào tính thực tế và tính ứng dụng của công nghệ DL trong các tổ chức hoặc công ty.

Bài báo Tốt nhất và Bài báo Sinh viên Tốt nhất sẽ được trao bởi Hội đồng Chương trình giữa các bài báo hợp lệ. Ngoài ra, cũng giống như năm ngoái, các bài báo hay nhất được lựa chọn dự kiến sẽ được mời đăng trên Tạp chí Quốc tế về Thư viện Kỹ thuật số (IJDL), Springer.

Độ dài của các bài dự thi như sau:

・ Bài dự thi Toàn văn báo cáo: 12-14 trang + tài liệu tham khảo

・ Bài dự thi Nghiên cứu ngắn: 6-8 trang + tài liệu tham khảo

・ Bài thực hành: 6-8 trang + tài liệu tham khảo

・ Bài demo / áp phích: 4-6 trang + tài liệu tham khảo

NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG

- Nộp bài Nghiên cứu Toàn văn, Nghiên cứu Ngắn và Bài báo Thực hành: Ngày 25 tháng 7 năm 2022

- Gửi giấy tờ áp phích / Demo: ngày 1 tháng 8 năm 2022

- Thông báo chấp thuận (tất cả các loại bài báo): 16 tháng 9 năm 2022

- Bản sao hoàn tất của các bài báo: ngày 30 tháng 9 năm 2022

- Hạn chót đăng ký thông tin tác giả và người tham dự: ngày 10 tháng 11 năm 2022

- Hội nghị: từ 30 tháng 11 đến 02 tháng 12 năm 2022

Đồng chủ trì hội nghị:

- Nguyễn Hoàng Sơn (Trung tâm Thư viện & Tri thức số, Đại học Quốc gia Hà Nội)

- Shigeo Sugimoto (Đại học Tsukuba, Nhật Bản)

Đồng trưởng ban chương trình:

- Yuen-Hsien Tseng (Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan, Đài Loan)

- Marie Katsurai (Đại học Doshisha, Nhật Bản)

- Hoa N. Nguyen (ĐH Kỹ thuật Công nghệ, ĐHQGHN)\ Đồng tổ chức:

Đồng tổ chức:

- Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

- Ban chỉ đạo ICADL

Hợp tác:

- Chi hội Châu Á - Thái Bình Dương của iSchools

Trân trọng kính chào!

Yuen-Hsien Tseng (Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan, Đài Loan)

Marie Katurai (Đại học Doshisha, Nhật Bản)

Hoa N. Nguyen (Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ, ĐHQGHN)

       Thay mặt Ban tổ chức, trân trọng kính mời các bạn gửi kết quả nghiên cứu của mình tới Hội nghị quốc tế lần thứ 24 về Thư viện số Châu Á - Thái Bình Dương (ICADL 2022), từ ngày 30/11 - 02/12/2022, Hà Nội, Việt Nam.

https://icadl.net/icadl2022/

Nguồn: https://lic.vnu.edu.vn/vi/content/tang-cuong-tri-thong-minh-trong-thu-vien-ky-thuat-so

  • Thư viện