hidden

Thông báo dùng thử Cơ sở dữ liệu UN iLibrary và ITU iLibrary

  • 19/05/2020
  • 240
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Để đáp ứng nhu cầu tham khảo tài liệu phục vụ nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên, Trung tâm Thông tin - Thư viện trân trọng giới thiệu Chương trình dùng thử Cơ sở dữ liệu UN iLibraryvà ITU iLibrary với quyền truy cập và đọc tài liệu miễn phí. 

1. Cơ sở dữ liệu UN iLbrary: Thư viện trực tuyến của Liên Hợp Quốc bao gồm các ấn phẩm, tạp chí, dữ liệu được xuất bản bởi Ban thư ký, các quỹ và chương trình của Liên Hợp Quốc. 

     Địa chỉ truy cập: https://www.un-ilibrary.org/ 

      Số lượng ấn phẩm điện tử hiện có: 

          Sách điện tử: 4.000 nhan đề sách. 

       Chương bài: 66.500 chương bài. 

       Báo, tạp chí: 3.000 bài báo. 

       Ấn phẩm định kỳ: 300 ấn phẩm 

       Chỉ số thống kê: 3 bộ CSDL. 

      Bộ CSDL cung cấp tài liệu về các lĩnh vực: Nông nghiệp; Môi trường; Luật  pháp; Văn hóa; Kinh tế ; Xã hội…

       Bao gồm các chủ đề:  

      + Agriculture Rural Development and Forestry   

      + Children and Youth  

      + Democracy and Governance  

      + Disarmament 

      + Drugs Crime and Terrorism 

      + Economic and Social Development  

      + Environment and Climate Change 

      + Human Rights and Refugees   

      + Human Settlements and Urban Issues  

      + International Law and Justice   

      + International Trade and Finance   

      + Migration 

      + Natural Resources Water and Energy  

      + Outer Space  

      + Peacekeeping and Security 

      + Population and Demography  

      + Public Health  

      + Transportation and Public Safety   

      + United Nations  

      + Women and Gender Issues 

2. Cơ sở dữ liệu ITU iLibrary: Thư viện trực tuyến của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU - International Telecommunication Union). 

     Địa chỉ truy cập:https://www.itu-ilibrary.org/ 

      Số lượng ấn phẩm điện tử hiện có: 

Sách điện tử: hơn 400 đầu sách. 

Chương bài: gần 4000 chương bài. 

Chỉ số thống kê: 200 số liệu thống kê về CNTT, Điện tử viễn thông.

Bộ CSDL cung cấp hàng ngàn tài liệu về các lĩnh vực Khoa học kỹ thuật, Công nghệ TT Kinh tế , Tài chính, Môi trường, Giáo dục…. 

      Bao gồm các chủ đề: 

      + Agriculture and Food. 

      + Development 

      + Economics 

      + Environments

      + Finance and Invesment 

      + Social issues/Migration/Health. 

      + Taxation 

      + Trade 

      + Education

      + Employment 

      + Energy 

      + Industry and Services 

      + Nuclear Energy 

      + Science and Technology

      + Transport

      + Urban, Rural and Regional Development.

  • Thư viện

Mới nhất

Thực hiện Công văn số 329/KH-BTTTT ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên toàn quốc; Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4, Ngày sách và Bản quyền thế giới 23/4;

Trường Đại học Khoa học , Đại học Huế (ĐHKH) là một đơn vị đào tạo và nghiên cứu có uy tín và bề dày thành tích ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Với lịch sử hơn 63 năm xây dựng và phát triển (1957 – 2021), Trường ĐHKH hiện nay đã xây dựng được một mô hình giáo dục hiện đại, đa dạng ngành nghề, nhiều tiềm năng hợp tác quốc tế và liên kết với các doanh nghiệp. Năm 2021, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế có gần 2000 chỉ tiêu với hơn 30 ngành học khác nhau đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.