hidden

Thông báo dùng thử miễn phí cơ sở dữ liệu điện tử của OECD iLibrary

  • 19/05/2020
  • 25

Để giúp bạn đọc có thêm nguồn tài liệu chuyên ngành và tiếp cận với cổng thông tin trực tuyến trên thế giới phục vụ nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Trung tâm trân trọng giới thiệu chương trình dùng thử CSDL OECD iLibrary 

1.Giới thiệu về cơ sở dữ liệu OECD iLibrary và UN iLibrary

* Thư viện trực tuyến của OECD bao gồm hơn 11000 ebooks, hơn 5000 văn bản dự thảo, gần 6000 bài báo và tạp chí, với nhiều chủ đề Khoa học và Công nghệ, Môi trường, Năng lượng, Giao thông, Phát triển đô thị ...

2. Hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ website: http://www.oecd-ilibrary.org/ 

Bước 2: Chọn Log in để đăng nhập. Sau đó nhập tên đăng nhập và mật khẩu được cung cấp:

Username: husc-vn-user

Password: husc-vn-access

Bước 3: Tìm kiếm tài liệu

  • Nhập nhan đề tài liệu/ chủ đề/ từ khóa vào ô Search for publication and data

- Enter hoặc click biểu tượng OK để tiến hành tìm

- Chọn đọc tài liệu ở các định dạng khác nhau hoặc tải về.

  • Ngoài ra, độc giả cũng có thể tìm kiếm tài liệu theo:

- Chủ đề: Click vào Browse by Theme

- Quốc gia: Click vào Browse by Country

- Chủ đề và Quốc gia: Click vào Browse by Theme & Country

- Loại hình tài liệu:Catalogue

Bước 4: Chọn Log out để đăng xuất

3.Thời gian dùng thử: đến 01/12/2017

          Trân trọng thông báo!

 

  • Thư viện