hidden

Thông báo gia hạn thẻ thư viện năm học mới 2019 - 2020

  • 19/05/2020
  • 826
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Hiện nay Trung tâm Thông tin - Thư viện đang tiến hành gia hạn thẻ cho năm học mới 2019 - 2020.

Trung tâm thông báo đến toàn thể học viên, sinh viên các khóa K40, K41, K42, K43 và K39 hệ 5 năm đến gia hạn thẻ thư viện để sử dụng.

Thời gian: Từ thư hai đến thư bảy hàng tuần

Địa điểm: Tại Phong lưu hành, tầng 3 dảy nhà Thư Viện

Lệ Phí : 15.000 đ/ 1 năm học


Trân trọng thông báo.

  • Thư viện