hidden

Thông báo kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam và Cuộc thi ảnh "Sách - lan tỏa tri thức và nuôi dưỡng tâm hồn" năm 2021

  • 07/04/2021
  • 15
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Thực hiện Công văn số 329/KH-BTTTT  ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên toàn quốc; Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4, Ngày sách và Bản quyền thế giới 23/4;

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021), 131 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021);

            Nhằm nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên và xây dựng thói quen đọc sách, góp phần xây dựng văn hóa đọc trong sinh viên, Nhà trường tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngày sách Việt Nam lần thứ 8.

            Xem kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam 21/4/2021        Xem chi tiết

            Xem Kế hoạch Cuộc thi ảnh : "Sách - lan tỏa tri thức và nuôi dưỡng tâm hồn"    Xem chi tiết

  • Thư viện

Mới nhất

Thực hiện Công văn số 329/KH-BTTTT ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên toàn quốc; Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4, Ngày sách và Bản quyền thế giới 23/4;

Trường Đại học Khoa học , Đại học Huế (ĐHKH) là một đơn vị đào tạo và nghiên cứu có uy tín và bề dày thành tích ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Với lịch sử hơn 63 năm xây dựng và phát triển (1957 – 2021), Trường ĐHKH hiện nay đã xây dựng được một mô hình giáo dục hiện đại, đa dạng ngành nghề, nhiều tiềm năng hợp tác quốc tế và liên kết với các doanh nghiệp. Năm 2021, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế có gần 2000 chỉ tiêu với hơn 30 ngành học khác nhau đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.