hidden

Thông báo về việc cấp tài khoản Thư viện số và Tài liệu số cho sinh viên K45

  • 11/10/2021
  • 1286
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe
Trung tâm Thông tin - Thư viên cấp tài khoản cho sinh viên Khóa 45 (năm thứ nhất) để sử dụng
- THƯ VIỆN SỐ (http://husc.tailieu.vn/) 
- TÀI LIỆU SỐ (http://lib.husc.edu.vn/DigitalDocument/Index?display=icon&pageindex=1).
Sinh viên đọc kỹ các nội dung sau đây để nắm thông tin về tài khoản. Đồng thời, trong quá trình sử dụng,
sinh viên cần bảo quản tài khoản cận thận, tránh để lộ thông tin gây ảnh hưởng đến cá nhân và quá trình
truy cập các hệ thống.

- Đăng nhập vào THƯ VIỆN SỐ và TÀI LIỆU SỐ

+ Tên đăng nhập: Mã thẻ thư viện

+  Mật khẩu: Mã thẻ thư viện 

+ Danh sách tài khoản thư viện K45 TẠI ĐÂY 

LƯU Ý:

- Để đảm bảo tính bảo mật tài khoản của mình sau khi đăng nhập sinh viên có thể thay đổi mật khẩu theo ý của mình. 

- Trường hợp sinh viên có thắc mắc vui lòng liên hệ cô Nguyễn Thị Quỳnh Trang (email: quynhtrangk32@gmail.com,

điện thoại: 0974139971) để được hỗ trợ.

- Sinh viên có thể xem hướng dẫn sử dụng các hệ thống:

+ Hướng dẫn tra cứu tài liệu trực tuyến:  TẠI ĐÂY 

+ Hướng dẫn cài đặt app để khai thác TÀI LIỆU SÔ: TẠI ĐÂY 

+ Hướng dẫn khai thác THƯ VIỆN SỐ: TẠI ĐÂY

  • Thư viện

Mới nhất

Viện Thông tin khoa học Hoa Kỳ đã xét chọn chất lượng của các tạp chí trên thế giới một cách khắt khe và kỹ lưỡng để đưa vào cơ sở dữ liệu của họ. Mặc dù, vẫn còn có những ý kiến chưa thống nhất, nhưng ISI vẫn là một trong rất ít cách phân loại được thừa nhận và sử dụng rộng rãi khi bàn luận về chất lượng khoa học của các công trình nghiên cứu.

Trung tâm Thông tin - Thư viên cấp tài khoản cho sinh viên Khóa 45 (năm thứ nhất) để sử dụng THƯ VIỆN SỐ (http://husc.tailieu.vn/) và TÀI LIỆU SỐ (http://lib.husc.edu.vn/DigitalDocument/Index?display=icon&pageindex=1).

Xem nhiều nhất

Trung tâm Thông tin - Thư viên cấp tài khoản cho sinh viên Khóa 45 (năm thứ nhất) để sử dụng THƯ VIỆN SỐ (http://husc.tailieu.vn/) và TÀI LIỆU SỐ (http://lib.husc.edu.vn/DigitalDocument/Index?display=icon&pageindex=1).