hidden

Thông báo về việc nhận Thẻ sinh viên và Thẻ thư viện của sinh viên Khóa K41 bổ sung đợt 2

  • 19/05/2020
  • 470
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Hiện nay, Trung tâm Thông tin - Thư viện đã làm xong Thẻ sinh viên và Thẻ thư viện cho sinh viên Khóa K41 bổ sung đợt 2, thông báo cho các bạn sinh viên được biết để liên hệ nhận thẻ.
Địa điểm: Phòng tài liệu Tiếng việt, tâng 3 dãy nhà Thư viện
Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần
Cá nhân hoặc lớp trưởng đại diện nhận cho các bạn.
Xin trân trọng thông báo!

  • Thư viện