hidden

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế năm 2021

  • 16/03/2021
  • 263
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Trường Đại học Khoa học , Đại học Huế (ĐHKH) là một đơn vị đào tạo và nghiên cứu có uy tín và bề dày thành tích ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Với lịch sử hơn 63 năm xây dựng và phát triển (1957 – 2021), Trường ĐHKH hiện nay đã xây dựng được một mô hình giáo dục hiện đại, đa dạng ngành nghề, nhiều tiềm năng hợp tác quốc tế và liên kết với các doanh nghiệp. Năm 2021, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế có gần 2000 chỉ tiêu với hơn 30 ngành học khác nhau đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.


  • Thư viện

Mới nhất

Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/ĐU ngày 12/5/2022 của Đảng ủy Trường Đại học Khoa học về Tổ chức Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, chiều ngày 22/7/2022 tại Phòng họp, Chi bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Xem nhiều nhất

Trung tâm Thông tin - Thư viên cấp tài khoản cho sinh viên Khóa 45 (năm thứ nhất) để sử dụng THƯ VIỆN SỐ (http://husc.tailieu.vn/) và TÀI LIỆU SỐ (http://lib.husc.edu.vn/DigitalDocument/Index?display=icon&pageindex=1).