hidden

Tín ngưỡng dân gian Tày Nùng

  • 19/05/2020
  • 343
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Tác giả: Nguyễn Thị Yên

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

Giá bán: 146.000

Năm xuất bản: 2009

Nội dung:

Trong quan niệm của người Tày, Nùng nói chung thì thế giới vô hình được phân thành 3 tầng tương ứng với 3 mường: mường Trời, mường Đất và mường Nước. Tương ứng với mỗi tầng lại có những dạng thần linh, ma quỷ riêng.

 Giới thiệu về nội dung
Tày và Nùng là hai dân tộc có dân số đông ở miền núi phía bắc Việt Nam (người Tày có dân số đông đứng thứ hai, người Nùng có dân số đông thứ sáu sau người Kinh). Đây là hai dân tộc có quan hệ gần gũi về nguồn gốc nên có nhiều điểm tương đồng về tôn giáo, tín ngưỡng và phong tục tập quán.
Nhằm góp phần bảo tồn và giới thiệu các giá trị văn hóa tín ngưỡng dân gian của người Tày, Nùng, cuốn sách này đã được các nhà nghiên cứu dày công biên soạn.
Bố cục sách gồm 2 phần. Phần thứ nhất, với cái nhìn tổng quan sẽ tập trung giới thiệu khái quát về tín ngưỡng dân gian của người Tày, Nùng; tổng hợp, phân loại các hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tiêu biểu của người Tày, Nùng (tào, mo, then, pụt…) trong sự giao lưu tiếp biến giữa các yếu tố du nhập và yếu tố bản địa, đồng thời, trong mối liên hệ giao lưu ảnh hưởng qua lại giữa các địa phương, giữa các ngành, dòng cúng khác nhau… Trên cơ sở những hiểu biết cơ bản như vậy, cuốn sách sẽ tập trung đánh giá hiện trạng và vai trò của các hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng trong đời sống tinh thần của người Tày, Nùng để từ đó đưa ra những kiến nghị đề xuất phát huy trong giai đoạn hiện nay.
Ngoài ra, để giúp người đọc có được những hiểu biết nhất định về các sinh hoạt nghi lễ của người Tày, Nùng, trong Phần thứ hai của cuốn sách chúng tôi sẽ tập trung giới thiệu các nghi lễ phổ biến của người Tày, Nùng như tang ma, lễ cấp sắc, lễ mừng thọ, lễ đầy tháng, lễ chữa bệnh…
 
 Bạn có thể tìm mua cuốn sách tại nhà sách Trí Tuệ http://nhasachtritue.com

Theo Nhà sách Trí Tuệ
  • Thư viện

Mới nhất

Thực hiện Công văn số 329/KH-BTTTT ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên toàn quốc; Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4, Ngày sách và Bản quyền thế giới 23/4;

Trường Đại học Khoa học , Đại học Huế (ĐHKH) là một đơn vị đào tạo và nghiên cứu có uy tín và bề dày thành tích ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Với lịch sử hơn 63 năm xây dựng và phát triển (1957 – 2021), Trường ĐHKH hiện nay đã xây dựng được một mô hình giáo dục hiện đại, đa dạng ngành nghề, nhiều tiềm năng hợp tác quốc tế và liên kết với các doanh nghiệp. Năm 2021, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế có gần 2000 chỉ tiêu với hơn 30 ngành học khác nhau đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.