hidden

Tổ chức Ngân hàng Thế giới

  • 19/05/2020
  • 30

Cung cấp miễn phí nhiều tài liệu, tạp chí về các lĩnh vực: Kinh tế, giáo dục, nông nghiệp... các thông tin về đời sống, xã hội trên toàn thế giới. Tài liệu được trình bày theo dạng toàn văn hoặc tóm tắt.

Địa chỉ truy cập: http://econ.worldbank.org/

  • Thư viện