hidden

Mới nhất

Ngày 16/11, Trường Đại học Khoa học (ĐHKH), Đại học Huế phối hợp với Công ty cổ phần tri thức văn hoá sách Việt Nam – Vietnambook tổ chức chương trình Hội sách Huế - Di sản Văn hóa chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Xem nhiều nhất

Trung tâm Thông tin - Thư viên cấp tài khoản cho sinh viên Khóa 45 (năm thứ nhất) để sử dụng THƯ VIỆN SỐ (http://husc.tailieu.vn/) và TÀI LIỆU SỐ (http://lib.husc.edu.vn/DigitalDocument/Index?display=icon&pageindex=1).