hidden

Mới nhất

Trung tâm Thông tin - Thư viên cấp tài khoản cho sinh viên Khóa 45 (năm thứ nhất) để sử dụng THƯ VIỆN SỐ (http://husc.tailieu.vn/) và TÀI LIỆU SỐ (http://lib.husc.edu.vn/DigitalDocument/Index?display=icon&pageindex=1).

Phòng dọc xanh, đặt tại tầng 2 của Trung tâm Thông tin & Thư viện, Trường Đại học học Khoa học, Đại hoc Huế là không gia thoáng mát,

Từ ngày 27/9/2021, Cán bộ Trung tâm Thông tin & Thư viện tiến hành vệ sinh kho sách phục vụ năm học mới 2021-2022. “Sách là kho tàng tri thức của nhân loại” bởi những giá trị tuyệt vời mà sách đem lại. Vì vậy. để bảo quản sách luôn mới, vệ sinh kho sách là công tác thường xuyên của Trung tâm Thông tin & Thư viện