hidden

Hội nghị cán bộ viên chức Trung tâm Thông tin - Thư viện năm học 2018 - 2019

  • 19/05/2020
  • 721
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

 Thực hiện công văn số 218/LT ĐHKH - CĐ của Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, chiều ngày 05 tháng 10 năm 2018, Trung tâm Thông tin – Thư viện tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2018 – 2019. Đến tham dự và chỉ đạo hội nghị có Ths. Nguyễn Mạnh Hà, UVTV Công đoàn Trường, cùng toàn thể cán bộ viên chức và hợp đồng lao động của Trung tâm. Tại Hội nghị cô Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm đã trình bày báo cáo tổng kết công tác năm học 2017 – 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm học mới 2018 – 2019.

Cô Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc đọc báo cáo tổng 2017-2018 và phương hướng năm học 2018-2019

 

Thạc sĩ Lê Duy Sơn, Chủ tịch Công đoàn Trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Hội nghị diễn ra hết sức nghiêm túc, dân chủ, cởi mở, với tinh thần ý thức trách nhiệm cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động của đơn vị đã tích cực sôi nổi đóng góp ý kiến vào các báo cáo tổng kết, xây dựng kế hoạch công tác, các chỉ tiêu thi đua, biện pháp thực hiện cho mọi hoạt động của Trung tâm. Với sự nhất trí các chỉ tiêu thi đua và sự phấn đấu của mỗi cá nhân, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, viên chức tin tưởng rằng năm học 2018 - 2019 sẽ dành được nhiều thắng lợi và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà nghị quyết Hội nghị đã đề ra.Tại Hội nghị tất cả cán bộ Trung tâm đều tham gia ký cam kết thi đua xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn "An ninh trật tự" và "Bảo vệ bí mật nhà nước và bầu đoàn đại biểu đi dự Hội nghị cán bộ viên chức của Trường năm học 2018 - 2019.

  • Thư viện