hidden

Thừa Thiên Huế: Tập huấn tu bổ, phục chế tài liệu Hán Nôm

  • 28/12/2023
  • 69
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe
Từ ngày 18 – 25/12, Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn về phương pháp bảo quản, tu bổ, phục chế tài liệu Hán Nôm cho viên chức thư viện, chủ sở hữu tài liệu Hán Nôm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chương trình tập huấn thu hút gần 100 học viên là viên chức các thư viện công cộng, các trường Đại học, cao đẳng, Thư viện trường học, Trung tâm lưu trữ, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao và các chủ sở hữu tài liệu Hán Nôm trên địa bàn tỉnh.
Trong chương trình tập huấn, các học viên được báo cáo viên, chuyên gia Hán Nôm phổ biến những nội dung liên quan đến công tác bảo quản tài liệu, các tác nhân gây hại đối với tài liệu, bảo quản dự phòng; các hư hỏng thường gặp đối với tài liệu, nhất là trong khâu bảo quản, cất giữ; kỹ thuật làm sạch tài liệu; quy trình tu bổ tài liệu; lựa chọn các biện pháp tu bổ tài liệu; bồi nền bằng phương pháp thủ công; quản lý và bảo quản tài liệu trong quá trình tu bổ…, song song với nội dung lý thuyết các học viên được chuyên gia hướng dẫn và trực tiếp thực hiện công tác tu bổ, gia cố, đóng tập các loại tài liệu, sách theo các kỹ thuật, tiêu chuẩn để góp phần bảo quản tốt tài liệu và tăng tuổi thọ.
Việc tổ chức tập huấn nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thư viện trong công tác tu bổ phục chế và đóng tập tài liệu, đồng thời nêu cao ý thức, trách nhiệm của viên chức, chủ sở hữu tài liệu Hán Nôm về việc bảo quản và phát huy giá trị tài liệu đang lưu trữ tại thư viện, tại các dòng họ trên địa bàn tỉnh; hoạt động cũng nhằm tuyên truyền đến các địa phương, người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc bảo quản và phát huy giá trị của các di sản quý đang lưu giữ, đặc biệt là nguồn tài liệu Hán Nôm đang lưu trữ tại các dòng họ và tư gia cần được trân trọng và bảo vệ và phát huy giá trị.
Theo khảo sát của Thư viện tỉnh Thừa Thiên Huế thì hệ thống thư tịch Hán Nôm đang tồn tại ở các gia tộc, làng xã, đình chùa miếu vũ tại Huế là một nguồn tài tư liệu khá đồ sộ, đa dạng và phong phú về thể loại, trải dài trên tất cả các lĩnh vực (như địa lý, kinh tế, ngoại giao, quân sự, văn học nghệ thuật…. Trong hơn 10 năm qua, Thư viện tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Thư viện KHTH Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm bảo tồn Di tích Cố đô Huế sưu tầm, số hoá được hàng trăm nghìn trang tài liệu Hán Nôm và các văn bản khác có giá trị, ý nghĩa lịch sử. Nhưng con số này vẫn còn khá khiêm tốn so với số lượng tài liệu Hán Nôm đang được giữ gìn tại các làng xã, các gia tộc. Vì vậy, việc tổ chức tập huấn về phương pháp bảo quản, tu bổ, phục chế tài liệu Hán Nôm cho viên chức thư viện, chủ sở hữu tài liệu Hán Nôm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là rất quan trọng đối với việc gìn giữ bảo quản vốn tài liệu quý này trong điều kiện nguồn lực nhà nước chưa đủ để thực hiện các biện pháp bảo quản, tu bổ, phục chế các tài liệu Hán Nôm đang nằm rải rác tại Huế, góp phần nhỏ vào việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Huế.

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn:

T068a Hue Tap Huan Han Nom

Giám đốc Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu khai mạc tập huấnT068 Hue Tap Huan Han NomTrao giấy chứng nhận cho các chủ sở hữu tài liệu Hán Nôm hoàn thành chương trình tập huấn

Nguồn: https://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn/thua-thien-hue-tap-huan-tu-bo-phuc-che-tai-lieu-han-nom/
  • Thư viện