hidden

Tiếp tục đẩy mạnh PHONG TRÀO "Mỗi tuần hai ngày thư viện, một tuần một quyển sách"

  • 06/02/2023
  • 47
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Hãy cùng nhau bỏ túi 3 ĐIỀU khi đến Trường học tập hay sinh hoạt, rèn luyện nhé các thần dân nhà HUSC thân yêu
❤❤❤
❎Tiếp tục đẩy mạnh PHONG TRÀO "Mỗi tuần hai ngày thư viện, một tuần một quyển sách" luôn nhé 5000 anh em HSSV HUSC-ers👍👍👍
 Nguồn: https://vi-vn.facebook.com/khoichuyendhkh/

  • Thư viện