hidden
Hình bìa
Loại tài liệu:
Book
Tác giả:
Phan Quốc Hải
Đề mục:
Truyền hình
Nhà xuất bản:
Khoa Báo chí Truyền thông (Lưu hành nội bộ)
Ngày xuất bản:
2021
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
76
Lượt tải:
2

Nội dung

Các quan niệm chung về Báo truyền hình; Khái niệm báo truyền hình; Lịch sử báo truyền hình; Đặc điểm báo truyền hình

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
33 -BÀI GIẢNG BÁO TRUYỀN HÌNH.docx.pdf 4491786 Kb XemTải