hidden
Hình bìa
Loại tài liệu:
Book
Tác giả:
Phan Quốc Hải
Đề mục:
Truyền thông số
Nhà xuất bản:
Khoa Báo chí Truyền thông (Lưu hành nội bộ)
Ngày xuất bản:
2021
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
24
Lượt tải:
0

Nội dung

Đồ án là công trình nghiên cứu dựa trên các khảo sát và thực hành sản phẩm,
đồ án được trình bày bằng báo cáo dựa trên những kết quả thực hiện một qui
trình/sản phẩm và đánh giá các mức độ về qui trình sản phẩm đó.
Đồ án giúp người đọc hiểu sâu về một lĩnh vực mà mình nghiên cứu. Song
song với đó là nó có thể chỉ ra những ưu điểm và nhược điểm của một vấn đề và
chỉ ra hạn chế mới chưa được mọi người khắc phục. Dựa vào đồ án mà các nhà
khoa học có hướng nghiên cứu mới có thể đầu tư nghiên cứu.

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
34 - BÀI GIẢNG ĐỒ ÁN TRUYỀN THÔNG SỐ 1.pdf 1102848 Kb XemTải