hidden
Hình bìa
Loại tài liệu:
Book
Tác giả:
Đỗ Thị Thu Hằng
Đề mục:
Kỹ năng điều tra
Nhà xuất bản:
Hà Nội: Nxb. Lao động
Ngày xuất bản:
2016
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Liên kết:
http://lib.husc.edu.vn/DigitalDocument/Detail?treeId=-1&currentTreeId=1693&fileId=88867&display=icon&isNode=0
Lượt xem:
24
Lượt tải:
0

Nội dung

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
giáo trình báo chí điều tra...2.pdf 26356489 Kb XemTải
giáo trình báo chí điều tra...1.pdf 32516566 Kb XemTải