hidden
Hình bìa
Loại tài liệu:
Book
Tác giả:
Trần Xuân Bình
Đề mục:
Nghiên cứu khoa học
Nhà xuất bản:
Trường Đại học Khoa học Huế (Lưu hành nội bộ)
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
20
Lượt tải:
1

Nội dung

Chương 1: KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC; Chương 2: ĐỀ TÀI VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU; Chương 3: TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI; Chương 4: PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN; Chương 5: PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH THÔNG TIN;Chương 6: VIẾT TÀI LIỆU – SẢN PHẨM KHOA HỌC


Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
Giáo trình PPLNCKH. Trần Xuân Bình.pdf 3416992 Kb XemTải